T.C. Kilis Valiliği
 
Valilik-gunduz Valilik-gece Kilis, Genel Görünüm Kilis Evi Ravanda Kalesi Kilis, Genel Görünüm
 
  ANA SAYFA
    BASIN AÇIKLAMALARI
Basın Açıklaması(2015/55)  
Basın Açıklaması(2015/54)  
Basın Açıklaması(2015/53)  
Basın Açıklaması(2015/52)  
Basın Açıklaması(2015/51)  
Basın Açıklaması(2015/50)  
Basın Açıklaması(2015/49)  
Basın Açıklaması(2015/48)  
Arşiv
    DUYURULAR
 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TOPLANTI İLANI  
 
Kilis Müzesi Kilis Sokak Dokusu Tarihi Konaklar Ravanda Kalesi Oylum Höyük Tarihi Camiler
   İNSAN HAKLARI KURULU

"İnsan  Hakları Kurullarının Görev, Kuruluş ve Çalışma Esasları”

Kilis Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu, 10 Aralık 2000 tarihinde, 2 Kasım 2000 tarihli Resmi Gazetede  yayımlanan "İnsan Hakları Kurullarının Görev, Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik" gereğince, insan haklarının korunmasını sağlamak ve ihlallerini  önlemek için gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak ve bunların sonuçlarını  yetkili mercilere bildirmek ve toplumu ve uygulayıcıları eğitmek, bu konuda  Devlet Bakanının verdiği görevleri yerine getirmek amacı ile faaliyetine başlamıştır. 23.11.2003 tarihli ve 25298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İnsan Hakları Kurullarının, Görev, Kuruluş ve Çalışma Esasları hakkında Yönetmelik" yürürlüğe girdikten sonra, İl Kurulu'nun çalışma alanı  genişlemiştir.
   
Asıl olarak, Kilis Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu, Kilis ili sınırları içerisindeki insan hakları  ihlallerinin en aza indirgenmesi için çalışma yürütmektedir. Bunu sağlayabilmek  için kamu kuruluşları, kamu kuruluşu niteliğinde meslek örgütleri, meslek  örgütleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile alanlarında uzman teknik  destek veren kişileri bir araya getiren kurul, devlet-birey ilişkisini daha  yakından sağlamaya çalışmaktadır.
 
Kurul bir yargı organı değildir; önüne getirilen konularda bağlayıcı veya  yaptırım gücü olan kararlar alamamaktadır. Diğer taraftan, konulara daha  yukardan bir bakışla sorun tespitinde bulunmakta, tespit ve analiz edilen  sorunlara uygun çözüm yöntemleri geliştirmekte ve önermektedir. Bu anlamda bir  danışma ve üretim merkezidir. Bu sayede Kurul, özel sorunlardan yola çıkarak  genel çözüm yöntemleri üretmektedir. Kurul her ne kadar bağlayıcı karar alamasa  da, idari yapının işleyişinin birey üzerinde oluşturduğu ihlalleri gidermek  amacı ile kamu kuruluşları ile sorunun çözümü konusunda gerekli ilişkileri de  kurmaktadır.
 
Sonuçta Kurul şu işleri yapmaktadır:

Vatandaş, Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü İnsan Hakları İl Kurulu Danışma Masasına Şahsen, Telefonla, Dilekçe veya Elektronik posta aracılığıyla, Emniyet, Adliye Binası, Otogar, İl jandarmada bulunan başvuru ve şikayet kutularına, 150 telefon hattını arayarak, www.ihb.gov.tr internet adresindeki online başvuru formunu doldurarak başvurabilmektedir.

İlimizde Emniyet-Jandarma-Otogar-Adliye (Yeni,Eski)-Hastane binasında insan hakları şikayet kutuları bulunmakta olup bu kutular ayda 2 kez 23/11/2003 tarih ve 2003/25298 resmi gazetede yayımlanan İl ve İlçe İnsan Hakları Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 10. Maddesinin (b) fıkrası gereğince, emniyetten bir görevli ve insan hakları danışma masası görevlisi Şef Sakıp BİLGİÇ tarafından açılarak tutanakla Müdürlüğümüze tesliminden sonra insan Hakları İl kurulumuzda görüşülerek gereği için ilgili kurumla yazışma yapılmaktadır.

İl ve İlçe İnsan Hakları Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinin 5. Maddesi gereğince kurulan İl İnsan hakları Kurulu birimimizin bağlı olduğu Vali Yardımcısı başkanlığında İl ve İlçe İnsan Hakları Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinin 14. Maddesinin (a) bendi gereğince, her ayın son haftası pazartesi günü toplanarak şikayet dilekçeleri ve gündem maddeleri görüşülüp, ilgili kurumlara Hukuk İşleri Şube Müdürlüğümüz tarafından yazı yazılmaktadır.

Şikayet eden şahsa dilekçesinin akıbeti hakkında 30 gün içinde bilgi verilmektedir. Şikayet Bakanlık ve Başkanlık tarafından iletilmişse kurulda görüşülerek sonuçlandırılmakta ve sonucundan Bakanlığa ve Başkanlığa bilgi verilmektedir.

İlçelerdeki İnsan Hakları Kurulu toplantı sonucunda hazırlanan toplantı tutanakları Müdürlüğümüze her ay gönderilmekte olup, İl İnsan Hakları Kurulu toplantı tutanaklarıyla birleştirilerek faaliyet raporu şeklinde her ayın ilk 10 gününde, İl ve İlçe İnsan Hakları Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinin 19. Maddesi gereğince, Ankara İnsan Hakları Başkanlığına gönderilmektedir.

İl ve İlçe İnsan Hakları Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinin 12. Maddesinin (f),(h),(i) bentleri uyarınca oluşturulan alt komisyon üyeleri İnsan Hakları Uygulamalarını yerinde görmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirmekte, karakol ve nezarethaneler denetlenerek koşulların iyileştirilmesi için gerekli tavsiyelerde bulunmakta, bunları rapor olarak Müdürlüğümüze sunmaktadır. Bizde her ay İlçelerin raporunda birleştirerek faaliyet raporu şeklinde Ankara İnsan Hakları Başkanlığına göndermekteyiz.

Kurul Üyelerinin yaptığı ziyaret ve başvurulan şikayetlerin konusuna göre,Karakol ve Nezarethane ziyaret Raporu İstatistiği,İnsan Hakları Hak Konuları İhlal İddiaları İstatistiklerini 3’er aylık dönemler halinde Ankara İnsan Hakları Başkanlığına gönderilmektedir.

 • İnsan hakları ihlallerine ilişkin başvuruları alır, değerlendirir, sonuca bağlar.
 • İhlal iddialarını genel olarak değerlendirir, ilgili organlara çözüm yöntemleri önerir.
 • İnsan hakları eğitimleri yapar. 
 • Tüm özgürlüğü kısıtlama birimlerinde ve ilgili kamu alanlarında izleme ve raporlama çalışması yapar.

İNSAN HAKLARI BAŞVURU KUTULARININ KONULDUĞU YERLER

 • Eski Adliye Binası
 • Yeni Adliye Binası
 • Otogar
 • Devlet Hastanesi
 • İl Emniyet Müdürlüğü
 • İl Jandarma Komutanlığı
 • 79toplumlailiskiler@icisleri.gov.tr (E-Posta ile başvuru için)


1-İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİ ARAŞTIRMA, İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Av.İ.Mecit İBANOĞLU Baro Temsilcisi - Başkan

Mehmet SAKAR İl Genel Meclis Üyesi - Üye

Mehmet ÜNLÜKAHRAMAN Muht. Dern. Temsilcisi - Üye

Yusuf BOZKAYA Atatürkçü Düş. Der. Tems. - Üye

Nazif AKTAŞ Hazine Avukatı - Üye

Ertuğrul KEKEÇ Tabipler Odası Temsilcisi - Üye


2-İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ VE İHSAN HAKLARI BİLİNCİNİ GELİŞTİRME KOMİSYONU

Kahraman ÜNLER Hasta Yakını Der.Bşk. - Başkan

Doç. Dr. Metin AKİS Fen Ed. Fak. Dek. Yrd. 7 Aralık Ünv. - Üye

Sabit ERENTÜRK Kızılay Şube Bşk. - Üye

Üner SOYDİNÇ Yardım Sevenler Der. Bşk. - Üye

Öznur CAN Hasta Sosyal Çalışmacı - Üye


3-HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM FAALİYETLERİ KOMİSYONU

Mahmut ÇETİN Ak Parti İl Temsilcisi - Üye

M.Murat SAKAR San. Tic. Od. Temsilcisi - Üye

Ömer CANÖZER CHP İl Temsilcisi - Üye

Arif AMOCA MHP İl Temsilcisi - Üye


4-İL İNSAN HAKLARI KURULU ÜYELERİ

Bekir ATMACA Vali Yardımcısı - Başkan

M.Akif YAVUZLU Bel. Bşk. Yrd. - Üye

Mehmet SAKAR İl Genel Meclis Üyesi - Üye

Mahmut ÇETİN Ak Parti İl Temsilcisi - Üye

Ömer CANÖZER CHP İl Temsilcisi - Üye

Arif AMOCA MHP İl Temsilcisi - Üye

Doç. Dr. Metin AKİS Fen Ed. Fak. Dek. Yrd. 7 Aralık Ünv. - Üye

Av.Abdulmecit İBANOĞLU Baro Temsilcisi - Üye

M. Murat SAKAR Doç. Dr. San. Tic. Od. Temsilcisi - Üye

Tahsin USTABAŞ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Temsilcisi - Üye

Kahraman ÜNLER Hasta Yakını Der. Bşk. - Üye

Mehmet ÜNLÜKAHRAMAN Muht. Dern. Temsilcisi - Üye

Mehmet Salih DAL Okul Aile Birliği Tems. - Üye

Yusuf BOZKAYA Atatürkçü Düş. Der. Tems. - Üye

Sabit ERENTÜRK Kızılay Şube Bşk. - Üye

Üner SOYDİNÇ Yardım Sevenler Der. Bşk. - Üye

Nazif AKTAŞ Hazine Avukatı - Üye

Öznur CAN Hasta Sosyal Çalışmacı - Üye

Dr. Ertuğrul KEKEÇ Elbeyli A.S.M. Doktor - Üye


İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI BAŞVURU MASALARI SORUMLULARI

Dava İşleri Şefi Sakıp BİLGİÇ


BAĞLANTILARBu içerik 1724 kez okundu.
             
 
Vali
Milletvekilleri
Vali Yardımcıları
İdari Kadro
Protokol Listesi
Tarihçe
Nüfus
Sosyo-Ekonomik Durum
Eğitim
Sağlık
Tarım ve Hayvancılık
Kilis Yemekleri
Geleneksel El Sanatları
BİMER
Bilgi Edinme
İhale İlanları
Ulaşım
İletişim