VATANDAŞLARIMIZIN  CAN VE MAL EMNİYETİ İÇİN AÇIK ALANLARDA YAPILAN DÜĞÜN VE BENZERİ ETKİNLİKLER  YASAKLANDI
 
 
 
İlimizde,  açık alanlarda yapılan düğün  ve benzeri etkinliklerde halkın huzuru, can ve mal emniyeti, milletin birlik ve beraberliğine kast eden, kamu düzeni ve bütünlüğünü tehdit eden terör eylemlerinin engellenmesi ve üzücü olayların yaşanmaması amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesinin c fıkrası  kapsamında Kilis İli Mülki Sınırları içerisinde;
 
1-Tüm il genelinde açık alanlarda düğün vb. etkinliklerin yapılmamasına,
 
2-İlçelerde düğün ve benzeri organizasyonları yapmaya uygun kapalı alan bulunmayan yerleşim yerlerinde ise konunun kaymakamlıklarca değerlendirilerek kolluk kuvvetleri ile koordinasyon içerisinde hareket edilmesine,
 
3-Kişilerin özel mülkiyetindeki işletme niteliği olmayan kapalı alanlarda (düğün salonları, otel ve özel organizasyon salonları dışında) yapılacak düğün vb. etkinlikler için kolluk birimlerine, etkinlik sahibinin adını, soyadını, iletişim bilgilerini ve organizasyon yapılacak yeri ve saatini gösterir dilekçe ile başvuru yapılmasına,
 
4-Düğün salonları, otel ve özel organizasyon salonları ile kamu veya özel kurum ve kuruluşların kapalı mekanlarında yapılacak düğün ve etkinliklerde düğün  ve etkinlik sahibinin kolluk birimlerine bildirimde bulunmasının yanı sıra bu mekanların yöneticilerinin de  bulunmasının zorunlu olduğuna,
 
5-Düğün salonları, otel ve özel organizasyon salonları işleten işletmeler ile bu tip etkinlikler için kapalı mekanlarını kullandıran kamu veya özel kurum ve kuruluşların özel güvenlik hizmetlerinden yararlanması ve kolluk birimleri ile irtibat içerisinde olunmasına,
 
6-İlgili kolluk kuvvetleri ve zabıta tarafından yukarıda bahsedilen hususların takip edilerek güvenlik önlemlerinin alınmasına,
 
7-Alınan kararların Valilik ve Kaymakamlık ilan tablolarında, yerel basında, ibadet hanelerde,  İl ve İlçe merkezlerinde belediyeye ait anons araçları ile köylerde ise muhtarlıklar tarafından halka duyurulmasına,
 
8-Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı hareket ettiği tespit edilen yukarıda bahsedilen etkinliklerin faaliyetlerinin men edilmesi ve sorumlular hakkında ilgili mevzuat hükümlerince idari para cezası uygulanmasına Valiliğimizce karar  verilmiştir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.